Robots in het post-corona tijdperk: een duurzame strategie

De Corona-crisis stelt onze maatschappij voor grote uitdagingen. Onze gewoontes beleven een fundamentele shift. Een goede gezondheid, dat is het allerbelangrijkste. Het inzetten van robots is een bewezen duurzame strategie, een strategie die ook post corona werkt

Zorgrobot James

De afgelopen weken hebben verschillende ziekenhuizen en zorginstellingen Robot James ingezet in de strijd tegen Corona, en dit aantal neemt nog elke dag toe. Zo dient James coronapatiënten in volledige isolatie in contact te brengen met hun familie. James wordt aangestuurd door zorgverleners om de kamer van een patiënt autonoom binnen te gaan en vervolgens een video-gesprek op te starten. Ook zorgverleners hebben baat bij James. Door eenvoudige taken die besmettingsgevaar kunnen opleveren aan robot James over te laten, worden risico’s tot een minimum beperkt.

Op dit elan zijn we verder gaan denken. We zijn gaan uitzoeken wat robotica niet enkel tijdens, maar ook na crisissituaties zoals deze nog meer voor onze maatschappij kan betekenen.

In het post-Corona tijdperk zullen extra maatregelen genomen moeten worden om de veiligheid en gezondheid van eenieder te garanderen. Volgens experts zou dit weleens de doorbraak voor robotica kunnen betekenen.

Cruzr Health: uw exit-strategie uit de Coronacrisis?

Vandaag staan Digitopia en Zorabots klaar met een nieuwe robot, Cruzr Health monitoring robot. Deze is uniek in België. Cruzr Health is uitgerust met een infrarood warmtebeeld camera en kan bij 10 mensen tegelijk hun lichaamstemperatuur op een veilige afstand contactloos meten. De robot kan zich autonoom verplaatsen en controleren of iemand al dan niet een mondmasker draagt.

Naast deze viruspreventie mogelijkheden, kan Cruzr u in het post-corona tijdperk ook bijstaan in:

  • Proactief en reactief de omgeving van informatie voorzien (cf. narrowcasting)
  • Het reguleren van bezoekersstromen (conform de opgelegde richtlijnen)
  • Personen (klanten, reizigers, bezoekers, werknemers, … ) begeleiden naar de gewenste ruimte en desgewenst animeren
  • Beveiliging van zones en ’s nachts patrouilleren
  • Bezoekers registeren, enquêtes afnemen

In ons vorig blog artikel benadrukten we reeds de belangrijke rol van digitale schermen ter (visuele) ondersteuning van de opgelegde veiligheidsmaatregelen. Met Cruzr Health gaan we hierin nog een stap verder.

Informatiebrochure Cruzr Health

Klaar om uw project op te starten?

Contacteer ons