UZA test robotica uit om zorgpersoneel te ondersteunen

Antwerpen, 29 mei 2020 – Vandaag start het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) als onderzoekscentrum met het uittesten van robot Cruzr Health, een nieuwe generatie robotica in Europa. Samen met de ontwikkelaars Digitopia/Zorabots wil het Universitair Ziekenhuis Antwerpen onderzoeken met welke functionaliteiten Cruzr Health en diens achterliggende technologie de zorgverlening kan ondersteunen. Vandaag experimenteert UZA met robot Cruzr Health in het kader van preventiemaatregelen rond COVID-19. Als onderdeel van de check-in, meet de robot de lichaamstemperatuur van medewerkers en professionele bezoekers en controleert hen op het correct dragen van mondmaskers.

20200528  UZA ROBOT ©Frank Toussaint 176 1419 LR 300x200 - UZA test robotica uit om zorgpersoneel te ondersteunenVandaag start het Universitair Ziekenhuis Antwerpen met het uittesten en doorontwikkeling van robot Cruzr Health. Samen met de ontwikkelaars Digitopia/Zorabots, zal het UZA als onderzoekscentrum tijdens de komende weken en maanden nagaan welke functionaliteiten relevant zijn in zorgverlening. Het doel van dit initiatief is na te gaan op welke manier robotica ondersteuning kan bieden door repetitieve taken over te nemen. Zorgmedewerkers zouden zich dan volledig kunnen toespitsen op het verlenen van zorg. De komende weken en maanden zullen de partners daarom experimenteren en uiteenlopende functionaliteiten testen.

Op dit moment schakelt het UZA Cruzr Health in om mensen veilig in te laten checken in het ziekenhuis. In het kader van de preventiemaatregelen rond COVID-19 meet Cruzr Health de lichaamstemperatuur van deze groep bezoekers en controleert hij of zij mondmaskers op een correcte manier dragen

Experimenteren met uiteenlopende toepassingen

Naast de mondmaskerdetectie en het meten van de lichaamstemperatuur zullen de partners onderzoeken of Cruzr Health ondersteuning zou kunnen bieden voor onthaal, routebegeleiding, monitoring en animatie:

Hulp bij het onthaal

Controle van externe medewerkers en bezoekers: Bezoekers gaan naar Cruzr en laten hun badge scannen. Er wordt een korte enquête afgenomen. In functie van de antwoorden krijgen ze de juiste instructies. Deze instructies kunnen via Cruzr gegeven worden of worden getoond op een gekoppeld digitaal scherm dat vlakbij staat in de buurt. Bij een probleem verwittigt Cruzr automatisch een interne medewerker.

Registratie van begeleiders van patiënten: Temperatuur en mondmasker worden gecontroleerd. Begeleiders scannen hun QR-code en krijgen de juiste instructies voor de verdere doorgang in het ziekenhuis.

20200528  UZA ROBOT ©Frank Toussaint 127 1369 HR 1 300x200 - UZA test robotica uit om zorgpersoneel te ondersteunen 20200528  UZA ROBOT ©Frank Toussaint 041 1283 HR 3 300x200 - UZA test robotica uit om zorgpersoneel te ondersteunen

 

 

 

Hulp in de zorg

Valpreventie: Cruzr Health kan via Artificiële Intelligentie (AI) getraind worden zodat hij bij het surveilleren kan vaststellen of een patiënt al dan niet signalen geeft om uit bed te vallen.

Surveilleren tijdens de nacht: De robot zal ’s nachts de gangen en/of kamers kunnen surveilleren en bij de minste onregelmatigheid het verplegend personeel verwittigen. Via AI zal hij leren wat onregelmatig is. Een mogelijke inzet die verder onderzocht zal worden is bijvoorbeeld de frequente opvolging van lichaamstemperatuur zodat optreden van nachtelijke koorts zeer vroegtijdig kan gedetecteerd worden. Hij herkent en vermijdt obstakels. Via de videomonitoring kan het personeel altijd meekijken.

20200528  UZA ROBOT ©Frank Toussaint 185 1428 HR 1 300x200 - UZA test robotica uit om zorgpersoneel te ondersteunen 20200528  UZA ROBOT ©Frank Toussaint 097 1339 HR 1 300x200 - UZA test robotica uit om zorgpersoneel te ondersteunen

 

 

 

 

 

Administratieve taken: De Cruzr Health zal autonoom naar de kamer kunnen gaan en de patiënt de nodige vragen stellen die relevant zijn voor het verplegend personeel.

Animatie: De Cruzr Health heeft ook een speelse component waarbij hij bijvoorbeeld bij kinderen kan ingezet worden als spelbegeleiding.

“We hebben allen aan den lijve ondervonden dat in deze periode alle slimme hulp welkom is, zeker in de zorgsecto,  legt Jan Bussels, CEO van Digitopia uit. We zijn dan ook vereerd dat we onze 15-jarige ervaring in Digital Signage en touchscreen applicaties op een relevante manier kunnen uitbreiden naar intelligente humanoïde robots en een verschil kunnen maken in de zorgsector en ver daarbuiten.”

 

Onderzoek en Ontwikkeling

Digitopia, samen met diverse disciplines van het UZA (artsen, verpleegkundigen, ICT) zullen samen verder onderzoek doen. Niet enkel naar de technologische ontwikkeling van zinvolle use-cases maar ook naar het effect op en de reactie van patiënten, medewerkers en familieleden. De lessen die we hieruit leren kunnen worden toegepast in de bedrijfswereld en op plaatsen waar veel mensen samenkomen.

persbericht uza - UZA test robotica uit om zorgpersoneel te ondersteunen

 

 

 


Voor meer informatie: 

Communicatiedienst UZA
Evita Bonné, woordvoerder
Tel: +32 3 821 34 40

Jan Bussels, CEO Digitopia
info@Digitopia.be

Fabrice Goffin & Tommy Deblieck, co-CEO’s Zorabots
info@zorabots.be
Tel: +32 59 20 03 05

Klaar om uw project op te starten?

Contacteer ons