De General Data Protection Regulation (GDPR)

 Wanneer wij persoonsgegevens verwerken, gebeurt dit in overeenstemming met de geldende Belgische privacywetgeving waaronder begrepen maar niet beperkt tot de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (‘Wet’) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Wij zullen in het kader van onze dienstverlening (zoals omschreven in deze voorwaarden) de persoonsgegevens steeds verwerken in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke en dit overeenkomstig de principes en rechtmatige basis onder de AVG en de Wet. Indien wij de persoonsgegevens in een andere hoedanigheid zouden verwerken zullen partijen tijdig gepaste afspraken maken om de persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de Wet en AVG. 

Voor meer informatie over de wijze waarop wij de persoonsgegevens verwerken verwijzen wij naar ons privacy beleid, raadpleegbaar op www.digitopia.be , waarin wordt beschreven hoe Digitopia persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de Wet en de AVG. 

Klaar om uw project op te starten?

Contacteer ons